ken sei
県西.png
Ebino city
Kobayashi city
Miyakonojo city